Home Klienci Kontakt

WMS

SYSTEM MAGAZYNOWYElastyczny, otwarty i skalowalny system magazynowy (WMS).

Umożliwia łatwą modyfikację w zależności od specyfiki branży i zastosowanych rozwiązań technicznych. Optymalizuje operacje magazynowe. Kontroluje, koordynuje i zarządza wszystkimi procesami bez względu na skalę i rodzaj magazynu. Wiele poziomów funkcjonalności pozwala na dostosowanie oprogramowania do rzeczywistych potrzeb firmy, a modułowa budowa pozwala na rozbudowę systemu w miarę wzrostu Twojego Biznesu.

Dla dużych, średnich i szybko rozwijających się sklepów internetowych proponujemy system SPL – łączący rozwiązania z obsługi magazynów i e-commerce.ZASTOSOWANIE W BRANŻACHE-commerce

Dostosowany do specyfiki branży. Rozwiązania systemowe uwzględniające wyzwania branży e-commerce.


Handel i dystrybucja

System pełen funkcjonalności. Dobór najlepszych możliwych procesów logistycznych dostosowany do danego typu kanału dystrybucjiObsługa retail i omnichannel

Skuteczne zarządzanie magazynem dużych sieci, sprzedających w sklepach stacjonarnych, systemie e-commerce i na portalach zewnętrznych.3PL

Wielu klientów w jednym magazynie. Szeroki zakres funkcjonalności, możliwość szybkiej i elastycznej konfiguracji, wydajność i stabilność.
FUNKCJE
ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

System automatycznie wybiera i przydziela zlecenia realizowane przez magazynierów. Zarządza procesami magazynowymi w sposób jak najbardziej optymalny zwiększając tym samym wydajność pracy całego magazynu. Obsługuje zarówno magazyny własne jak i konsygnacyjne, umożliwia zarządzanie towarem należącym do kilku właścicieli.

WYDAJNE STRATEGIE PRZYJĘĆ I WYDAŃ TOWARU

Procesy przyjmowania i rozlokowania towarów odbywają się zgodnie z efektywnymi strategiami składowania. System pozwala ustalać strategie rezerwacji i wydania towarów wg zasad FIFO, LIFO, FEFO, nr serii czy partii produktu. Umożliwia zarządzanie procesami cross-docking i drop shopping, uwzględniania dostępności automatyki lub jej obciążenia.

INWENTARYZACJA

System umożliwia prowadzenie różnych typów inwentaryzacji w sposób terminowy (wg. obszarów lub artykułow) i ciągły. Dane inwentury uzgadniane są z nadrzędnym system ERP.

ZAAWANSOWANA KOMPLETACJA

System oferuje sprawdzone rozwiązania optymalizujące kompletację dzięki podziałowi zamówień na rodzaje i dopasowaniu do każdego z nich właściwego procesu magazynowego. Pozwala na zastosowanie zróżnicowanych metod planowania i realizacji kompletacji (multi-picking, zone-picking, batch-picking etc.)

WYSYŁKA I ZWROTY

System umożliwia konsolidację przesyłek na palety lub kontenery, dokonuje kontroli wagi i zapewnia wydruk niezbędnych dokumentów przewozowych. Oferuje możliwość doboru opakowań i integrację z dowolnym operatorem logistycznym. Zarejestrowanie zwrotu powoduje automatyczną korektę dokumentów i ponowne ulokowanie produktu w magazynie.

INTEGRACJE

System można w pełni zintegrować z dowolnym oprogramowaniem ERP oraz wszelką infrastrukturą techniczną magazynu (terminale, skanery, drukarki etc.). Funkcje API pozwalają na współpracę z dostawcami i odbiorcami towarów w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów.

MULTISITE

System umożliwia zarządzania wieloma magazynami fizycznymi i logicznymi za pośrednictwem wspólnej instalacji. Każdy magazyn może być traktowany jako osobna jednostka – site, co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

AUTOMATYKA MAGAZYNOWA

System współpracuje z automatyką magazynową pochodząca od rożnych dostawców. W procesach magazynowych wykorzystuje linie manualne, automatyczne i/lub mieszane

AKTUALIZACJE

Systematyczne aktualizacje oprogramowania zapewnią długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji i pomogą Ci sprostać wymaganiom zmieniającego się środowiska biznesowego.

Wzrost wydajności
 

Sprawniejsze procesy bez dodatkowych zasobów ludzkich.
Dostosowanie indywidualne

System autorski – może zostać w pełni dostosowany do Twoich potrzeb.
Mniej błędów
 

Bliski zera margines błędu w przetwarzaniu zamówień.
Krótsze operacje magazynowe

Dzięki optymalnemu wykorzystaniu powierzchni magazynu.
Łatwa integracja
 

Możliwość połączenia z systemami zewnętrznymi.
Skalowalność
 

Dopasowanie na bieżąco do Twojego biznesu – skali, rozwoju, sezonowości.