Home Klienci Kontakt

SPL - Single Packet Logistics

SPL to inteligentny, modułowy system zarządzania magazynem i procesami logistycznymi w kanale ecommerce, zaprojektowany pod kątem maksymalnej elastyczności i skalowalności.

Rdzeń systemu, oparty na 20 latach doświadczenia, zapewnia wszystkie funkcje niezbędne do poprawy efektywności firmy.
Decydując się na współprace z nami stawiasz na sprawdzone rozwiązanie.

Dzięki połączeniu funkcjonalności zaawansowanego systemu magazynowego (WMS) i modułu obsługi e-sklepu nasz system jest kompleksowy. Dostarcza rozwiązania, które pozwolą Ci skutecznie usprawnić procesy logistyczne – na każdym etapie, niezależnie od skali Twojego magazynu.
SPL MANUAL NA KAŻDYM Z ETAPÓW
PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU


 • System otwarty na modyfikacje i przy­szłe roz­bu­dowy w zależ­no­ści od zmie­nia­ją­cych się uwa­run­ko­wań Klienta.

 • Obsługa dowolnej liczby magazynów

 • Obsługa zamówień sklepu internetowego

 • Zaawansowane algorytmy optymalizacyjne (ścieżki rozkładania, kompletacji, zatowarowania stref kompletacji)

 • Różne metody planowania i realizacji kompletacji (m.in. Multi-Picking, Zone-Picking, Batch-Picking, Wave-Picking)

 • Obsługa punktów odbioru

 • Monitorowanie procesów logistycznych i przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym
ELASTYCZNOŚĆ

 • Pełna integralność z systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

 • Współpraca z urządzeniami Auto-Id (kody kreskowe, RFID)

 • Pełna integracja z automatyką magazynową

 • Integracja z systemami spedycyjnymi

 • Współpraca z dowolnymi platformami sprzedażowymiOBSŁUGA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

 • Przejęcia do maga­zynu (przy­ję­cie wewnętrzne, przy­ję­cie zewnętrzne, cross docking, dropshipping, order for order)

 • Wydania z maga­zynu (różne strategie kompletacji, szybkie wydania)

 • Trans­porty wewnętrzne (w ramach jed­nej strefy oraz pomię­dzy stre­fami magazynowymi)

 • Inwen­ta­ry­za­cja (wpro­wa­dza­jąca, bie­żąca, okre­sowa oraz zerowa)

 • Zarzą­dza­nie maga­zy­nem (jed­nostki maga­zy­nowe, miej­sca maga­zy­nowe, arty­kuły, dostawcy i odbiorcy, automatyka magazynowa)

 • Zwroty na magazyn

 • Zarzą­dza­nie użyt­kow­ni­kami i pra­wami dostępu do poszcze­gól­nych funk­cji sys­temu – zapew­nie­nie wyso­kiego bez­pie­czeń­stwa danychINFO-PUNKT

Gotowa aplikacja kompatybilna z systemem SPL obsługująca proces wydawania paczek w punktach odbioru (sklepach stacjonarnych). Aplikacja obsługuje rejestrację płatności dla zamówień opłacanych przy odbiorze, reklamacje, rejestracje zwrotówwystawianie dokumentów korygujących.KOMPLEKSOWA INFRASTRUKTURA

 • System SPL Manual zaprojektowaliśmy z uwzględnienim specyfiki e-commerce i związanych z nią wyzwań (m.in. okresy niskiej i wzmożonej sprzedaży). Wprowadziliśmy rozwiązania systemowe pomagające im sprostać.

 • Oferujemy modułowe stanowiska przyjęć, pakowania wysyłki i zwrotów – w pełni wyposażone i zintegrowane z systemem SPL Manual.

 • Trans­porty wewnętrzne (w ramach jed­nej strefy oraz pomię­dzy stre­fami magazynowymi)
CO NAS WYRÓŻNIA?
Kompleksowość

SPL Manual łączy rozwiązania z obsługi magazynów i e-commerce. Dostarcza kompletne oprogramowanie, sprzęt, stanowiska oraz usługi serwisowe i techniczne.
Skalowalność

SPL Manual jest wprowadzany tak, by móc go bez trudu rozbudować w miarę wzrostu biznesu. Dostosowuje się na bieżąco do potrzeb użytkownika.
System "bezpapierowy”

SPL Manual łączy rozwiązania z obsługi magazynów i e-commerce. Dostarcza kompletne oprogramowanie, sprzęt, stanowiska oraz usługi serwisowe i techniczne.

Szyte na miarę

SPL Manual wprowadzany jest w oparciu o identyfikację potrzeb Klienta i stworzonych na tej podstawie indywidualnych, zoptymalizowanych pod kątem danego biznesu rozwiązań.
Ekspercki know-how

SPL Manual został zaprojektowany przez ekspertów logistyki magazynowej i liderów branży e-commerce w Polsce. Jego wybór jest gwarancją otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
Doświadczenie

SPL Manual został stworzony przez polskiego producenta, projektującego systemy logistyczne dla najbardziej wymagających branż od ponad 20 lat. Każde z dostarczanych rozwiązań jest oparte na solidnym doświadczeniu.