WMS

System magazynowy

WMS
Elastyczny, otwarty i skalowalny system magazynowy (WMS). Umożliwia łatwą modyfikację w zależności od specyfiki branży i zastosowanych rozwiązań technicznych. Optymalizuje operacje magazynowe. Kontroluje, koordynuje i zarządza wszystkimi procesami bez względu na skalę i rodzaj magazynu. Wiele poziomów funkcjonalności pozwala na dostosowanie oprogramowania do rzeczywistych potrzeb firmy, a modułowa budowa pozwala na rozbudowę systemu w miarę wzrostu Twojego Biznesu.

Dla dużych, średnich i szybko rozwijających się sklepów internetowych proponujemy system SPL – łączący rozwiązania z obsługi magazynów i e-commerce.

Zastosowanie w branżach

E-commerce

Dostosowany do specyfiki branży Rozwiązania systemowe uwzględniające wyzwania branży e-commerce.

Handel i dystrybucja

System pełen funkcjonalności Dobór najlepszych możliwych procesów logistycznych dostosowany do danego typu kanału dystrybucji

Obsługa retail i omnichannel

Skuteczne zarządzanie magazynem dużych sieci, sprzedających w sklepach stacjonarnych, systemie e-commerce i na portalach zewnętrznych.

3PL

Wielu klientów w jednym magazynie Szeroki zakres funkcjonalności, możliwość szybkiej i elastycznej konfiguracji, wydajność i stabilność.

Funkcje

Zarządzanie magazynem

System automatycznie wybiera 
i przydziela zlecenia realizowane przez magazynierów. Zarządza procesami magazynowymi w sposób jak najbardziej optymalny zwiększając tym samym wydajność pracy całego magazynu. Obsługuje zarówno magazyny własne jak
i konsygnacyjne, umożliwia zarządzanie towarem należącym do kilku właścicieli.

Wydajne strategie przyjęć i wydań towaru

Procesy przyjmowania i rozlokowania towarów odbywają się zgodnie z efektywnymi strategiami składowania. System pozwala ustalać strategie rezerwacji i wydania towarów wg. zasad FIFO, LIFO, FEFO, nr serii czy partii produktu. Umożliwia zarządzanie procesami cross-docking i drop shopping, uwzględniania dostępności automatyki lub jej obciążenia.

Inwentaryzacja

System umożliwia prowadzenie różnych typów inwentaryzacji w sposób terminowy (wg. obszarów lub artykułow) i ciągły. Dane inwentury uzgadniane są z nadrzędnym system ERP.

Zaawansowana kompletacja

System oferuje sprawdzone rozwiązania optymalizujące kompletację dzięki podziałowi zamówień na rodzaje i dopasowaniu do każdego z nich właściwego procesu magazynowego. Pozwala na zastosowanie zróżnicowanych metod planowania i realizacji kompletacji (multi-picking, zone-picking, batch-picking etc.)

Wysyłka i zwroty

System umożliwia konsolidację przesyłek na palety lub kontenery, dokonuje kontroli wagi i zapewnia wydruk niezbędnych dokumentów przewozowych. Oferuje możliwość doboru opakowań i integrację z dowolnym operatorem logistycznym. Zarejestrowanie zwrotu powoduje automatyczną korektę dokumentów i ponowne ulokowanie produktu w magazynie.

Integracje

System można w pełni zintegrować z dowolnym oprogramowaniem ERP oraz wszelką infrastrukturą techniczną magazynu (terminale, skanery, drukarki etc.). Funkcje API pozwalają na współpracę z dostawcami i odbiorcami towarów w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów.

MULTISITE

System umożliwia zarządzania wieloma magazynami fizycznymi i logicznymi za pośrednictwem wspólnej instalacji. Każdy magazyn może być traktowany jako osobna jednostka – site, co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Automatyka magazynowa

System współpracuje z automatyką magazynową pochodząca od rożnych dostawców. W procesach magazynowych wykorzystuje linie manualne, automatyczne i/lub mieszane

Aktualizacje

Systematyczne aktualizacje oprogramowania zapewnią długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji i pomogą Ci sprostać wymaganiom zmieniającego się środowiska biznesowego.
Wzrost wydajności

Wzrost wydajności

Sprawniejsze procesy bez dodatkowych zasobów ludzkich.

Dostosowanie indywidualne

Dostosowanie indywidualne

System autorski – może zostać w pełni dostosowany do Twoich potrzeb.

Mniej błędów

Mniej błędów

Bliski zera margines błędu w przetwarzaniu zamówień.

Krótsze operacje magazynowe

Krótsze operacje magazynowe

Dzięki optymalnemu wykorzystaniu powierzchni magazynu.

Łatwa integracja

Łatwa integracja

Możliwość połączenia z systemami zewnętrznymi.

Skalowalność

Skalowalność

Dopasowanie na bieżąco do Twojego biznesu – skali, rozwoju, sezonowości.